Curses de Cavalls Fira Gastronòmica – La Sénia 2016

Home » General » Curses de Cavalls Fira Gastronòmica – La Sénia 2016

 

13130996_462333520621891_680287569376768333_o

curses

Els premis de les apostes de l’
 Diapositiva1
 Diapositiva2
Diapositiva3
BASES DEL SORTEIG:
Base 1a. Àmbit i durada
Per poder participar en el sorteig serà necessari registrar-se i descarregar-se l’ App “La Sénia carrera de caballos” a través d’aquest enllaç: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tenemostuapp.app.app55cc5eba59ff8i
El guanyador serà escollit segons la mecànica fixada a la base 3a.
Base 2a. Condicions de participació
Les condicions de participació al sorteig són les següents:
Només podran participar aquelles persones que s’hagin registrat i descarregat l’ App a través d’aquest enllaç.
Base 3a. Mecànica del sorteig
El diumenge dia 8 durant les curses de cavalls, es donarà el tret de sortida a traves de l’ App per poder triar el cavall guanyador de cada cursa, entre els usuaris guanyadors, es realitzarà el sorteig per assignar el premi.
L’elecció del guanyador es realitzarà mitjançant sorteig a través d’una eina que assignarà un número escollit, de manera aleatòria, i que tindrà la condició de guanyador.
El sorteig es realitzarà el mateix dia de les curses informant cada guanyador al finalitzar aquesta..
Base 4a Premi del sorteig
– Carrera juniors: 50 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
– Carrera sèniors: 50 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
– Carrera Pura Sang (velocitat): 100 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
El premi no es pot canviar pel seu equivalent en metàl·lic.
Amb anterioritat al lliurament del premi, el guanyador haurà d’acreditar la seva identitat a través de la següent documentació oficial: DNI o passaport o NIE vigents (coincidents amb el nom i cognoms de la persona registrada a Facebook)
L’acceptació del premi implica a més a autoritzar visitalasenia.com, a difondre pels mitjans que consideri convenients seu nom i cognoms complets, fotografia o fotografies, i en general tots aquelles dades que es puguin requerir amb l’objectiu de difondre el grup i el sorteig als mitjans en la forma que es tingui per convenient, tot això sense dret a cap compensació.
Si no es pot contactar amb el guanyador ni amb els reserves, o no accepten el premi o ha incomplert les presents bases, visitalasenia.com es reserva el dret de declarar el premi desert.
Base 5a. Exclusions
No podrà ser guanyador cap persona que no s’hagi registrat correctament a través d’aquest enllaç de registre a la promoció https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tenemostuapp.app.app55cc5eba59ff8i visitalasenia.com en els termes reflectits en les bases 1a i 2a, o que hagi realitzat qualsevol acte, negligència o omissió que comporti l’incompliment de les presents bases.
Base 6a. Anul·lació o suspensió del sorteig
Visitaslasenia.com es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.
Base 7a. Acceptació de les bases
La consideració de guanyador del sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.
Base 8a. Dades errònies
En el suposat cas que hi hagi errors en les dades que constin en el perfil del guanyador de manera que no sigui possible la seva identificació i / o comunicació, visitalasenia.com i Pymeralia com a empresa organitzadora queda exempta de qualsevol responsabilitat.
Base 9a. Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa al guanyador del sorteig que les dades que subministri s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatàriavisitalasenia.com, i s’usaran exclusivament per a l’enviament d’informació que aquesta realitzi.
Visitalasenia.com es compromet, segons el que fixa la normativa abans esmentada, a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de guardar adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents a les permeses i / o autoritzades pel guanyador, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
El guanyador, i alhora cedent, podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se per escrit a Pymeralia , carrer Sant Isidre ,63, 43540 Sant Carles de La Rápita, o enviant un correu electrònic a lluc@pymeralia.com.

Deixa un comentari