EMERGÈNCIES:

POLICIA LOCAL 24 h…………………………………………………….658 90 69 60

POLICIA LOCAL Oficina………………………………………………… 977 09 94 44

CENTRE D’EMERGÈNCIES DE CATALUNYA…………………………………112

CENTRE D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES (AMBULÀNCIA)……………………..061

TELÈFONS LOCALS D’INTERÈS

AJUNTAMENT…………………………………………………………….977 71 30 00

BIBLIOTECA…………………………………………………………….977 57 64 39

BOMBERS (PARC BARRI CASTELL)………………………………….977 57 06 77 / 977 71 30 24

CAP CONSULTORI MÈDIC Visites………………………………………902 11 14 44

URGÈNCIES MÈDIQUES 24h……………………………………………977 57 09 03

CORREUS………………………………………………………………977 71 30 34

FARMÀCIES:

Mestre……………………………………………………………..977 71 32 33

Escuder……………………………………………………………977 57 05 77